DĖL LEIDIMŲ MEDŽIOKLINIAMS GINKLAMS LAIKYTI PRATESIMO

2013-07-02

LEIDIMO LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PERREGISTRAVIMUI

 „Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių“ X skyriuje nurodytas leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas:

„Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai, kurioje registruotas ginklas (-ai) pateikti dokumentus.“

Jūs turite pateikti:

 • nustatytos formos prašymą (pildoma spausdintinėmis raidėmis);
 • medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), kad nesergate liga (-omis), neturite fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių Jus negalite įsigyti ir turėti ginklo, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • medžiotojo bilietą (turintiems ginklus medžioklei);
 • dokumentus, patvirtinančius priklausymą šaudymo sporto organizacijai (turintiems ginklus sportui);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (turintiems ginklus profesinei veiklai);
 • leidimą laikyti (nešioti) ginklus;
 • vieną fotonuotrauką 3x4, jei jos nėra policijos informacinėje sistemoje;
 • įmokos mokėjimo kvitus, patvirtinančius, kad yra sumokėtos LRV nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestis:

   - 50 Lt už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

 

   -1,57 Lt už Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 73000;

 • pažymą apie ginklo laikymo sąlygų ir ginklų patikrinimą (jei pažymoje nurodyta, kad reikalinga) ginklą (-us);

Ginklus apžiūri, sąlygas jiems laikyti patvirtina ir pažymą surašo teritorinio policijos komisariato (nuovados) viešosios policijos pareigūnas.

 • žinoti kartu gyvenančių, vyresnių nei 14 metų asmenų asmens kodus (duomenys reikalingi prašymo pildymui).

 Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimo kodekso 195 straipsnis už šaunamojo ginklo registravimo terminų pažeidimą numato įspėjimą arba piniginę baudą; „Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo“ 40 straipsnio 2 dalis numato leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklus panaikinimą, kai asmuo, turintis leidimą, laiku be svarbių priežasčių jo nepratęsia ir dėl to gavęs policijos įstaigos įspėjimą į jį nereaguoja.

   Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikti visi išvardyti dokumentai.