DĖL MEDŽIOTOJŲ BILIETŲ TESIMO

2013-05-14

Dėl medžiotojų sąvados teikimo

      Tęsiant medžiotojų bilietus pastebėta, kad praeitais metais medžiotojų sąvadai duomenis eilė  medžiotojų klubų narių pateikė Aplinkos apsaugos agentūroje taip pažeisdami draugijos įstatus.

Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos nariai (medžiotojai) duomenis sąvadai privalo teikti Kėdainių MŽD medžioklės skyriuje. Asmenys, pateikę duomenis Aplinkos apsaugos agentūroje, tampa ne medžiotojų draugijos nariais. Tai panaikina teisę į visas draugijos teikiamas paslaugas (dalyvauti renginiuose, gauti reikalingas medžiotojams  pristatyti į kitas organizacijas pažymas, charakteristikas ir t.t.) Negali dalyvauti medžiotojų organizuojamose šaudymo varžybose, naudotis šaudyklos paslaugomis, nemokamai dalyvauti trofėjų apžiūrose, parodose,  praranda teisę nemokamai kas penki metai laikyti saugaus elgesio žinių patikrinimo egzaminus draugijoje, netenka teisės naudotis visomis kitomis draugijos  teikiamomis paslaugomis.

Draugijos pirmininkas

Lionius Stanevičius