Medžioklės taisyklės

2013-02-25

2013 02 22 Nr. 22

DRAUGIJOMS IR SKYRIAMS

                                         

   Gerbiami kolegos,

   Aplinkos ministerija planuoja tobulinti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles.

   Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos posėdyje, įvykusiame š. m. vasario 20 d. buvo sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota apibendrinti

 ir pateikti Aplinkos ministerijai mūsų pasiūlymus dėl Medžioklės taisyklių pakeitimo.

   Prašome iki š. m. kovo 1 d. atsiųsti į Draugiją savo konkrečias ir argumentuotas pastabas bei pasiūlymus dėl Medžioklės taisyklių tobulinimo.

Su medžiokliniais linkėjimais,

l. e. pirmininko pareigas  Eugenijus Tijušas