Lietuvos medžiotojų ir žvejų Draugijai 100 -tas

2020-12-23

                                 Lietuvos medžiotojų ir žvejų Draugijai 100 -tas

 

Prabėgo 2020 metai. Šie metai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai yra šventiniai. 1920 metais spalio 27 dieną Gamtos tyrinėjimo stoties vedėjas Tadas Ivanauskas ir kiti bendraminčiai, parašė prašymą Kauno apskrities ir miesto viršininkui užregistruoti Taisyklingos medžioklės ir žūklės Draugiją.

Prabėgo 100 metų nuo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įkūrimo. Draugijos pradžia buvo tikras iššūkis. Pristatyti visuomenei Draugijos viziją, požiūrį į gamtą, fauną, jos išsaugojimą - sumedžiojimą.

Per 100 metų buvo puoselėjami svarbūs gamtai prioritetai: išsaugotos žvėrių populiacijos, sureguliuoti plėšrūnai, globojami žvėrys ir paukščiai žiemos metu, gelbėjamos žuvys nuo dusimo.   

Lietuvos medžiotojų ir žvejų Draugija vienija virš 30 tūkstančių medžiotojų, per 50 tūkstančių žvejų, prie Draugijos veiklos jungiasi daug jaunimo.

Lietuvoje tai viena didžiausių visuomeninių organizacijų užimanti svarbų vaidmenį gamtoje, bei visuomenėje.

Gamtoje medžiotojams ir žvejams iššūkių nestinga. Didžiausią rūpestį, kelia atsiradusios ligos:  Žvejams problemos žiemos metu - žuvų dusimas ir kiti darbai.

Kėdainių medžiotojų ir žvejų Draugiją yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narė. Kėdainių  medžiotojų ir žvejų nariai didžiuojasi vieninga medžiotojų organizacija, kuri atstovauja mūsų siekius - tikslus Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje, kitose valstybinėse organizacijose.

100 metų Draugijos veiklos rezultatai matomi gamtoje, svarbūs darbai atliekami, nesiekiant jokio pelno.

Jubiliejaus proga Lietuvos medžiotojų ir žvejų Draugijos Taryba apdovanoja Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų Draugijos narius už aktyvų dalyvavimą Draugijos veikloje, kultūringos medžioklės bei aplinkosaugos idėjų, medžioklės tradicijų puoselėjimą.

Garbės medžiotojų vardai suteikti: Jonui Talmantui, Lioniui Stanevičiui

Už aktyvų dalyvavimą Draugijos veikloje aplinkosaugos idėjų bei mėgėjų žvejybos tradicijų puoselėjimą.

Garbės žvejo vardai suteikti: Raimundui Barkauskui, Ruslanui Linevui, Arvydui Šurkui, Vytautui Šidlauskui, Vytautui Valatkai.

Už medžioklės tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą ,, Medeinės ‘‘medaliu apdovanojami: Henrikas Aksenavičius, Vytautas Banevičius, Vytautas Barzda, Saulius Damaševičius, Liudvikas Gaučas, Algminas Rimdeika, Irmantas Stanevičius, Algimantas Skiedra, Aloyzas Žyčius, Bronius Žukauskas.

Už mėgėjų žvejybos tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą ,, Patrimpo‘‘ medaliu apdovanojama Vilija Šidlauskienė.

 

Dėkojame medžiotojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą saugojant – globojant gyvąją gamta.

 

.....nei plauko, nei tauko....

 

 

Kėdainių MŽD pirmininkas Lionius Stanevičius