Rekomendacijos dėl medžioklės

2020-11-10

 

REKOMENDACIJOS DĖL MEDŽIOKLĖS

2020-11-10

LMŽD nuolat sulaukia paklausimų dėl medžioklės karantino metu.

Lietuvoje įvestas karantinas nuo lapkričio 7d. ir tęsis iki lapkričio 29d. , jei nebus vėliau nutarta kitaip.

Nutarimo nuoroda į dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a639b8e31e8011eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=6a45db36-0501-460a-b507-9e94a31a2733

LMŽD rekomenduoja medžiotojams ir medžioklių organizatoriams karantino paskelbimo laikotarpiu nevykdyti varyminių medžioklių.

Mūsų manymu, virusas nepasikeis nuo to, ar žmonės būriuosis miške ar restorane. Būkime sąmoningi ir vertinkime situaciją labai rimtai. Medžiokime atsakingai, saugodami save ir artimuosius, kolegas ir jų šeimų narius. Medžioklę galime vykdyti kitu ,ne varymo būdu, kol yra tokia sudėtinga situacija.

labai svarbu atkreipti dėmesį į punktus:

2.1.5. Įpareigoti asmenis:

2.1.5.1. viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų;

2.1.5.2. vyresnius nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir pilnai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas:

...

2.1.5.2.5. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus). 

 
 
LMŽD