Kvietimas dalyvauti pakartotiname visuotiniame narių susirinkime

2020-07-13

 

KVIETIMAS  DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME 

                                                                                                                        

Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija (asociacija) liepos 23 dieną 18 val.

kviečiamas  pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Kėdainių rajono Daukšių kaime Varkuolių 10 (draugijos šaudykloje)

 

 

Darbotvarkė:

1)      Draugijos valdybos veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2)      Draugijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

3)      Pasisakymai.

4)       Draugijos narių stojamojo  įnašo dydžio, kasmetinio nario mokesčio, tikslinių bei kitų įmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo.

5)       Draugijos darbuotojų etatų, jų apmokėjimo už darbą tvarkos ir dydžio tvirtinimas.

6)      Draugijos veiklos programos pristatymas - tvirtinimas.

7)      Draugijos valdybos nario atleidimas.

8)      Draugijos valdybos nario rinkimai.


     Kėdainių rajono Medžiotojų ir žvejų draugijos valdyba