DĖL VILKŲ MEDŽIOJIMO 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO METU NUTRAUKIMO

2020-01-16

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS


ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ MEDŽIOJIMO 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONO METU NUTRAUKIMO

 

2020 m. sausio 16 d. Nr. D1-27

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 15.2.6 papunktį, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 37 ir 39 punktus ir į tai, kad, pateiktais duomenimis apie vilkų sumedžiojimą per 2019-2020 metų medžioklės sezoną, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. D1-608 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ nustatytas vilkų sumedžiojimo limitas yra išnaudotas,

n u s t a t a u, kad 

1. Vilkų medžiojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje 2019-2020 metų medžioklės sezono metu nutraukiamas.

2. Leidimai paimti vilkus iš gamtos išduodami Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Aplinkos ministras         Kęstutis Mažeika