Kvietimas

2019-10-28

 

Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija

 

KVIETIMAS 

Medžiotojų klubų – būrelių pirmininkams/prezidentams, Kėdainių rajono MŽD valdybos nariams, medžiotojams

  

2019 m. lapkričio 3 d. Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už gyvąją gamtą, medžiotojus, jų šeimas ir artimuosius, šventinamos medžiotojų kolektyvų vėliavos. Tai puiki vieta apmąstymams apie žmonių  ir gyvūnijos vietą žemėje, pagerbti kritusius ir iškeliavusius amžinąsias ganyklas gyvūnus.

 

ŠVENTĖS PROGRAMA

 

10.40 val. renkamės su vėliavomis prie Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios.

10.50 - 11.00 val. Iškilminga eisena į bažnyčią.

11.00-11.45 val. Šv. Mišios.

13.00  val. Šventės atidarymas.

13.15 – 17.00 val.  Šventė, vaišės, pramogos, varžybos konkursai.

Šventė vyks 2019-11-03 Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos šaudykloje – Daukšių km. Kiekvienas medžiotojų klubas/būrelis vaišes pasiruošia savo nariams ir draugams.

Maloniai kviečiame dalyvauti  klubų/būrelių narius, medžiotojus be klubų/būrelių su šeimomis ir draugais.

 

                                                                               Kėdainių rajono MŽD