Pėdsekių ir kraujasekių bandymai Kėdainiuose

2019-09-15

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai Kėdainiuose

Š. m. spalio 13 d. Naujokų kaime (Jonavos rajonas) vyks pėdsekių ir kraujasekių lauko
bandymai.
Pėdsekių bandymai. Gali dalyvauti Hanoverio ir Bavarijos kalnų pėdsekiai bei Alpių taksiniai
skalikai, ne jaunesni kaip 9 mėn. Pėdsekiai gali dalyvauti šiose bandymų rūšyse :
1) pėdsekių įgimtų savybių bandymai (3-5 val. senumo pėdsakas, kuris klojamas specialiais
batais, kuriuose įmontuotos žvėrių kanopos - kraujas nenaudojamas). Šiuos bandymus
reglamentuoja „Pėdsekių įgimtų savybių bandymo taisyklės“.
2) pėdsekių darbinių savybių bandymai 16 iki 24 valandų senumo dirbtiniu kraujo pėdsaku.
Šiuos bandymus reglamentuoja „Pėdsekių darbinių savybių bandymo taisyklės".
Kraujasekių bandymai. Kraujasekių bandymuose gali dalyvauti visų medžioklinių veislių šunys
iš III, IV, V, VI (išskyrus pėdsekius), VII ir VIII FCI grupių. Bandymų rengimo dieną šunų amžius turi
būti ne jaunesnis kaip 9 mėn. Kraujasekiams bandymai rengiami 8 - 16 valandų senumo kraujo pėdsaku.
Šiuos bandymus reglamentuoja "Kraujasekių bandymų taisyklės".
Visas taisykles rasite čia: http://www.lmzd.lt/lt/medziokle/kinologija/sunu-bandymu-taisykles/
Registracija išankstinė. Registracija el. paštu: valdas.dirse@gmail.com (telefonas pasiteiravimui
+37063351078 – Valdas Dirsė. Maksimalus registruojamų šunų skaičius – 6. Registracijos anketą rasite
čia: (word formatas, pdf formatas)
Registruojantis į šiuos bandymus būtina pateikti kilmės dokumentų kopiją, kurioje įrašytas šuns
savininkas ir jo adresas, LŠVK Nr. (tik Lietuvos piliečiams).
Registracijos mokestis dalyviams – 60 Eur;
Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos nariams – 50 Eur;
(turi būti pateikta medžiotojo bilieto kopija su sumokėtais mokesčiais)
Registracijos mokestį prašome pervesti į Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugija,
įmonės kodas 193219644, a. s. LT 90 7300 0100 0252 1212, AB SWEDBANK.
Visus reikalingus registracijai dokumentus atsiųsti kartu.
Bandymuose teisėjaus: Valdas Dirsė, Audrius Gocentas, Diana Mieliauskaitė, Valdas Lakneris,
Vytautas Tamošiūnas, Vytautas Kucevičius.

B A N D Y M U O S E D A L Y V A U J A T I K
S K I E P Y T I Š U N Y S !