Pakartotinis Visuotinis Kėdainių MŽD narių susirinkimas

2019-06-03

PAKARTOTINIS KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME

KĖDAINIŲ RAJONO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS

NARIŲ SUSIRINKIME

·       Data: 2019 m. birželio 14 d. 18 val.

·       Vieta: Kėdainių profesinio rengimo centras. Šėtos g. 105, Kėdainiai 

·       Darbotvarkė:

1)   Draugijos valdybos veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2)   Draugijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

3)   Pasisakymai.

4)   Draugijos  pirmininko rinkimai.

5)   Draugijos valdybos  narių skaičiaus nustatymas ir rinkimai.

6)   Draugijos revizijos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir rinkimai.

7)   Įstatų tvirtinimas.

8)   Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

 

Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Lionius Stanevičius