In Memoriam Raimondas Stankevičius

2019-05-24

 

Mirė medžiotojas - Raimondas Stankevičius. Velionis bus šiandien pašarvotas nuo 17  valandos, Milikonių g. 18, Šilainių šarvojimo salė, Kaunas. Į paskutinę kelionę velionį palydėsime 2019.05.25 - 15 valandą. Bus palaidotas Karmėlavos kapinėse.