Visuotinis susirinkimas

2019-04-25

 
KVIETIMAS DALYVAUTI VISUOTINIAME
KĖDAINIŲ RAJONO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS 
NARIŲ SUSIRINKIME
Data: 2019 m. gegužės 31 d. 18 val.
Vieta: Kėdainių profesinio rengimo centras. Šėtos g. 105, Kėdainiai 
Darbotvarkė:
1) Draugijos valdybos veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
2) Draugijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
3) Pasisakymai.
4) Draugijos  pirmininko rinkimai.
5) Draugijos valdybos  narių skaičiaus nustatymas ir rinkimai.
6) Draugijos revizijos komisijos narių skaičiaus nustatymas ir rinkimai.
7) Įstatų tvirtinimas.
8) Susirinkimo nutarimo tvirtinimas.

Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Lionius Stanevičius