Šaudymo varžybų ,,Į bėgantį šerną" nuostatai

2018-09-25

KĖDAINIŲ RAJONO  MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS:

 

Kėdainių raj.  Daukšių kaimas, šaudykla.

2018 m. rugsėjo 29 d.

            Šaudymo varžybos, ,,Į bėgantį šerną“ graižtviniais ginklais.

Dalyvių registracija    8.30 val.

Varžybų pradžia         9.00  val.

 

DALYVAVIMAS:

 

                      Šaudymo varžybos rengiamos Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos nariams. Komandą sudaro vieno medžiotojų klubo - būrelio   šauliai - medžiotojai. Rezultatai užskaitomi penkių geriausių šaudžiusių šaulių. Išankstinę dalyvių registraciją vykdo medžioklės žinovė Jovita Bielskienė. Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu mzdjovita@gmail.com iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

                      Būreliams bei klubams nepriklausantys medžiotojai  jungiasi į atskirą komandą. Varžybų metu komandos sudėties keisti negalima. Vieno šaulio startinis mokestis 10 eurų, įskaitant taikinius varžybų metu.

Varžybų ir medžiotojų rėmėjai:  klubai – būreliai.

 

Stendinio šaudymo varžybos organizuojamos tikslu:

·       suburti rajono medžiotojus, jų šeimų narius;

·        išaiškinti geriausius šaulius;

·       suteikti galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius juos pritaikant medžioklėje.;

·       išaiškinti taikliausiai šaudančius šaulius klubuose (būreliuose);

·       išaiškinti taikliausias komandas.

 

VARŽYBŲ TVARKA:

 

Varžybos pravedamos pagal Lietuvos sportinio šaudymo varžybų taisykles.

Šauliai varžybose šaudo savo asmeniniais   šautuvais, kuriems jų vardu išduotas leidimas naudoti šiuos ginklus.

       Dalyvaudami varžybose vienos šeimos nariai gali šaudyti tuo pačiu medžiokliniu ginklu.

 

ŠAUDYMO TVARKA:

 

Šaulių šaudymo eiliškumas išaiškės pagal jūsų pateiktus sąrašus. Eilės tvarka po vieną šaulį iš kiekvieno klubo - būrelio pateikto sąrašo bus įtraukiami visi šauliai. Visi norintys šaudyti neužsiregistravę laiku ir neįtraukti į sąrašus šaudys pabaigoje po visų dalyvių. Šaudoma graižtviniais ginklais, kurių kulkos energija ne  mažesnė, kaip 1000 džiaulių 100 m atstumu. Šaudoma 50 metrų atstumu iki

 

 

taikinio. Kiekvienas šaulys šauna 10 šūvių. Jei kliudyta taikinio linija -  užskaitomas didesnis rezultatas. Šaudant atramos naudoti negalima.

                      Taškai skaičiuojami baigus šaudyti šauliui. Šaulys surinkęs daugiausiai taškų tampa nugalėtoju. Šauliai ar komandos surinkę vienodai taškų, aukštesnę vietą užims dalyviai surinkę daugiau 10- tukų, 9- tukų ir t.t.

Užregistravus rezultatus protokole ir jame pasirašius, šaudžiusiems medžiotojams bei teisėjams – pretenzijos dėl rezultatų nebepriimamos.

 

APDOVANOJIMAI:

 

Komandos užėmusios  I, II, III vietas apdovanojamos  medaliais ir taurėmis.

Prizines vietas iškovoję individualūs šauliai apdovanojami medaliais ir asmeninėmis dovanomis.

            Klubų – būrelių geriausio šaulio apdovanojimas.

            Taikliausių senjorų apdovanojimas.

            Taikliausių moterų apdovanojimas.

                     

SAUGUMO REIKALAVIMAI:

1.     Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

2.     Šaunamieji ginklai į aikštelę įsinešami tik tam skirtuose dėkluose.

3.     Bet kokie veiksmai su ginklu atliekami gavus teisėjo nurodymus ir komandas.

4.     Šaudymo aikštelėje šautuvo vamzdžiai turi būti nukreipti tik į taikinį arba šaudymo kryptimi aukštyn ar žemyn.

5.     Žiūrovai bei kiti varžybų dalyviai, kurie tuo metu nedalyvauja šaudyme, gali būti tik už šaulius skiriančios juostos.

6.     Atsakingas už saugaus elgesio reikalavimus varžybų metu -  Lionius Stanevičius.

7.     Atsakingas už šaudyklos įrengimų techninę būklę treniruočių ir varžybų metu – šaudyklos vadovas Irmantas Stanevičius.

 

Dalyviai diskvalifikuojami jei:

  • nesilaiko saugaus elgesio taisyklių reikalavimų;
  • yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų;
  • kitaip trukdo varžybų eigą.

 

TEISĖJAI:

 

Varžybų vyr. teisėjas           Lionius Stanevičius.

            Nariai                                        Antanas Karosas

                                                     Jonas Būda

                                                     Gediminas Čepas                                

Varžybų teisėjai – Klubų – būrelių vadovai ir paskirti atsakingi medžiotojai.

 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

 

Kėdainių raj. MŽD  valdyba

Esant būtinybei varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.