Medžiotojai išsaugojo tradiciją

2017-11-21

Ištrauka iš Kėdainių rajono laikraščio ,, Kėdainių mugė“

 

Medžiotojai išsaugojo tradiciją

 Irmina Pryvalova                                                                                                   2017/11/20

 

 Krašto žinios

Lietuvos peizažas neatskiriamas nuo kryžkelėse, laukuose, ant kalnelių parimusių medinių kryžių – nebylių praeities ir kančių liudytojų, juos stačiusios bendruomenės atminties sergėtojų. Šios tradicijos puoselėtojų atsiranda ir šiandien. Kėdainių rajono medžiotojų klubas „Šventybrastis“ atstatė Vilainių seniūnijos Kūjėnų kaime stovėjusį kryžių šio krašto partizanams ir tremtiniams atminti.

 

 

Ištrauka iš Kėdainių rajono laikraščio ,, Rinkos aikštė“

Atstatė ir pašventino kryžių partizanams

 Justina ŠVEIKYTĖ                                                                                                                                              Lapkričio 21d. 2017

 

Savaitgalį Kėdainių rajono medžiotojų klubo „Šventybrastis“ nariai rinkosi į prasmingą šventę – Kūjėnų kaime (Vilainių sen.) šalia klubo sodybos vyko kryžiaus, skirto šio kaimo partizanams ir tremtiniams atminti, šventinimo iškilmės.

 

 

 

Norėdami visus straipsnius pamatyti , spauskite  čia:   Kėdainių Mžd