Kvietimas

2017-10-26


 

2017 m.  lapkričio 5 d. Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje vyks Šv. Huberto dienos minėjimas. Bus aukojamos Šv. mišios už gyvąją gamtą, medžiotojus, jų šeimas ir artimuosius, šventinamos medžiotojų kolektyvų vėliavos.

 

Šv. Huberto dienos minėjimo programa

 

8.45 – 9.00 val. renkamės su vėliavomis prie Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios.

9.00 – 9.15 val. Iškilminga eisena į bažnyčią.

9.15 – 10.00 val. Šv. Mišios.

11.00– 12.00 val. Pasiruošimas šventei (Klubai/ būreliai ruošia stalus , pavėsines ir t.t)

12.00  - 17.00 val. Šventė, vaišės, pramogos, varžybos, konkursai.

Šventė vyks Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos šaudykloje – Daukšių km. Kiekvienas medžiotojų klubas – būrelis vaišes pasiruošia savo nariams ir draugams.

Maloniai kviečiame dalyvauti klubų – būrelių narius, medžiotojus be būrelių – klubų su šeimomis ir draugais.

 

Kėdainių rajono MŽD