Stendinio šaudymo varžybos ,,Į bėgantį šerną"

2017-09-25

KĖDAINIŲ RAJONO  MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ

 

NUOSTATAI

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

1.      Kėdainių raj.  Daukšių kaimas, šaudykla.

2.      2017mėn. rugsėjo 30 d.

     Stendinio šaudymo varžybos, ,,į bėgantį šerną“ lygiavamzdžiais ginklais.

Dalyvių registracija    8,30 val.

Varžybų pradžia         9,00  val.

 

DALYVAVIMAS

Šaudymo varžybos rengiamos Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos nariams. Komandą sudaro vieno medžiotojų klubo - būrelio   šauliai - medžiotojai. Rezultatai užskaitomi penkių geriausių šaudžiusių šaulių. Išankstinę dalyvių registraciją vykdo medžioklės žinovė Jovita Bielskienė. Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu:

mzdjovita@gmail.com

Būreliams bei klubams nepriklausantys medžiotojai  jungiasi į atskirą komandą. Varžybų metu komandos sudėties keisti negalima. Vieno šaulio startinis mokestis 10 eurų, įskaitant taikinius varžybų metu.

 

Pagrindinis varžybų rėmėjas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Sporto ir turizmo skyrius.

Rėmėjas ūkininkas Vidmantas Girdzijauskas.

Varžybų ir medžiotojų rėmėjai klubai – būreliai.

Stendinio šaudymo varžybos organizuojamos tikslu:

·        suburti rajono medžiotojus, jų šeimų narius;

·         išaiškinti geriausius šaulius;

·  suteikti galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius juos pritaikant medžioklėje;

·        išaiškinti taikliausiai šaudančius šaulius klubuose (būreliuose);

·        išaiškinti taikliausias komandas.

VARŽYBŲ TVARKA

Varžybos pravedamos pagal Lietuvos sportinio šaudymo varžybų taisykles.

Šauliai varžybose šaudo savo asmeniniais   šautuvais, kuriems jų vardu išduotas leidimas naudoti šiuos ginklus.

Dalyvaudami varžybose vienos šeimos nariai gali šaudyti tuo pačiu medžiokliniu ginklu.

       ŠAUDYMO TVARKA

Šaulių šaudymo eiliškumas išaiškės burtų keliu. Lygiavamzdžiais ginklais šaudoma 35 metrų atstumu iki taikinio. Šaudant lygiavamzdžiu ginklu, varžybų metu negalima naudoti optinių taikiklių, kalimatorių ir t.t. Šauliai varžybų metu šaus10 šūvių, kulkomis. Jei kliudyta taikinio linija -  užskaitomas didesnis rezultatas. Šaudant atramos naudoti negalima.

 Taškai skaičiuojami baigus šaudyti šauliui. Šaulys surinkęs daugiausiai taškų tampa nugalėtoju. Šauliai ar komandos surinkę vienodai taškų, aukštesnę vietą užims dalyviai surinkę daugiau 10- tukų, 9- tukų ir t.t.

Užregistravus rezultatus protokole ir jame pasirašius, šaudžiusiems medžiotojams bei teisėjams – pretenzijos dėl rezultatų nebepriimamos.

 

APDOVANOJAMAI

Komandos užėmusios  I, II, III vietas apdovanojamos  atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais ir taurėmis.

Prizines vietas iškovoję individualūs šauliai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei asmeninėmis dovanomis.

Klubų – būrelių geriausio šaulio apdovanojimas.

Taikliausių senjorų apdovanojimas.

Taikliausių moterų apdovanojimas.

                     

 

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI

1.     Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

2.     Šaunamieji ginklai į aikštelę įsinešami tik tam skirtuose dėkluose.

3.     Bet kokie veiksmai su ginklu atliekami gavus teisėjo nurodymus ir komandas.

4.     Šaudymo aikštelėje šautuvo vamzdžiai turi būti nukreipti tik į taikinį arba šaudymo kryptimi aukštyn ar žemyn.

5.     Žiūrovai bei kiti varžybų dalyviai, kurie tuo metu nedalyvauja šaudyme, gali būti tik už šaulius skiriančios juostos.

6.     Atsakingas už saugaus elgesio reikalavimus varžybų metu -  Lionius Stanevičius.

7.     Atsakingas už šaudyklos įrengimų techninę būklę treniruočių ir varžybų metu – šaudyklos vadovas Irmantas Stanevičius.

 

Dalyviai diskvalifikuojami jei:

·        nesilaiko saugaus elgesio taisyklių reikalavimų;

·        yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų;

·        kitaip trukdo varžybų eigą.

 

TEISĖJAI

Varžybų vyr. teisėjas  Lionius Stanevičius.

Nariai  Antanas Karosas, Jonas Būda                                    

Varžybų teisėjai – Klubų – būrelių vadovai ir paskirti atsakingi medžiotojai.

 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

Kėdainių raj. MŽD  valdyba

 

Esant būtinybei varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.