Nauja ūkinė veikla

2017-01-28

1976 - 1977 metais į Lietuvą iš VDR, Čekoslovakijos, Vengrijos buvo atvežta apie 90 danielių, kurie iš pradžių laikyti voljeruose, vėliau dalis paleista į laisvę. Vyresnės kartos medžiotojų patikinimu, pirmieji danieliai Šventybrasčio klubo plotuose pastebėti apie 1989 – 1990 metais.

Pagal gyvūnų apskaitos duomenis 2015 metais klubo plotuose gyveno 45 danieliai. Tai patvirtina, kad klubo medžioklės plotai tinkami danieliams veisti ir augti. Miškas nestokoja eglių ir lapuočių medžių su tankiu krūmų traku, pasižymi gausia žoline augalija. Pašarui danieliai nėra labai reiklūs, jie mėgsta maitintis nedideliuose lapuočių ir mišrių miškų plotuose, kur gausu žolinių augalų ir krūmų. Mūsų klubo plotuose jų mitybai yra gausus medžių, krūmų, šakelių, ūglių, žievių, žolinių ir lauko kultūrų asortimentas.

Esant anksčiau minėtai situacijai klubo plotuose, klubo vadovybė pradėjo galvoti apie šių grakščių gyvūnų auginimą ir veisimą Klubo medžioklės ploto vienete.

Prieš metus laiko, klubo vadovybei pasiūlius visuotiniame klubo narių susirinkime buvo pritarta dainielių auginimui. Manau, kad danielių auginimas klube gali tapti sėkmingu verslu, galinčiu atnešti nemažą pridėtinę vertę, nes klubo plotai kaip minėta yra derlingi ir tinka šiai ūkinei veiklai. Iki pradedant danielių auginimą klubo vadovybė išnagrinėjo laukinių gyvūnų naudojimo taisykles, kurios nustato danielių laikymo nelaisvėje (aptvaruose ar kituose statiniuose) sąlygas ir priežiūros reikalavimus. Tuo tikslu iš respublikinių ir vietinių institucijų gavo reikiamus leidimus, tame tarpe apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje ir kt.

Klubas pagal panaudos sutartį įgijo teisę į 50000 m2 dydžio teritoriją aptvarui įrengti ir auginti čia danielius.

Pasirinkta teritorija aptvarui sudaro sąlygas danieliams ganytis aptvare, čia natūralios ganyklos, sudarytos sąlygos malšinti troškulį – iškastas prūdas su reikiamais priėjimais laukiniams gyvūnams.

Aptvare yra natūralios vietos užuovėjoms, kad gyvūnai galėtų pasislėpti nuo vasaros karščio, žiemos šalčio, pastatyta pašiūrė, stoginės.

Panašus aptvaras, tačiau mažesnis 3200 m2   įrengtas klubo bazėje Kujėnu km. Vilainių sen.

Dauguma darbų įrengiant aptvarus atlikta talkų būdu, klubo narių pastangomis.

Į didijį aptvarą miške paleista 10 danielių patelių ir 1 patinas.

Į mažesnį – klubo bazėje  4 danielių patelės ir 1 patinas.

Auginami aptvaruose danieliai čia bus veisiami su tikslu paleisti į laisvę šį medžiojamą gyvūną.

Praktika rodo, kad palesiti iš aptvaro, danieliai toli nenukeliauja nuo paleidimo vietos.

Išleisdami juos į laisvę įrengsime danieliams šėryklas tam tikslui skirtuose atviruose plotuose. Šiuos plotus įdirbsime, apsėjant juos kultūrine žole, topinambais ar kt.

Danieliai bus veisiami dėl grožio ir medžioklei. Kaip seksis įgyvendinti šiuos klubo tikslus informuosime vėliau.  

 

 

Nuotraukas galite peržiūrėti galerija, varžybos, danieliai naujuose namuose 

 


 

Klubo pirmininkas                                                                                   

 Antanas Karosas