Kvietimas

2016-10-12

KĖDAINIŲ RAJONO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

 

KVIETIMAS

 

2016 m. lapkričio 6 d. Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. mišios už gyvąją gamtą, medžiotojus, jų šeimas ir artimuosius, šventinamos medžiotojų kolektyvų vėliavos. Tai puiki vieta apmąstymams apie žmonių ir gyvūnijos vietą žemėje, pagerbti kritusius ir iškeliavusius į amžinąsias ganyklas gyvūnus.

 

ŠVENTĖS  ROGRAMA

 

8.00 – 8.15 val. renkamės su vėliavomis prie Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčios.

8.15 – 8.30  val. Iškilminga eisena į bažnyčią.

8.30 – 9.30 val. Šv. Mišios.

10.30 – 16.00 val. Šventė, vaišės, šaudymo varžybos graižtviniais šautuvais ,, Į bėgantį šerną“ Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos šaudykloje – Daukšių km. Kiekvienas medžiotojų klubas – būrelis vaišes pasiruošia savo nariams ir draugams.

Maloniai kviečiame dalyvauti klubų – būrelių narius, medžiotojus be būrelių – klubų su šeimomis ir draugais.

 

 

Jovita Bielskienė