Leidimai ginklams

2015-07-14

Leidimas ginklui 

 Licencijavimo skyrius

Kaunas, Chemijos g. 4 B

Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriaus viršininkas Remigijus Klapatauskas, 202 kab. tel. (8 37) 30 31 82

         Kauno miesto gyventojams kreiptis į 201 kab., tel. (8 37) 30 31 86, arba 207 kab., tel.: (8 37) 30 37 88, 30 31 85.

         Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r. ir Jonavos r. gyventojams kreiptis į 408 kab., tel.: (8 37) 30 30 03, 30 32 41.

         Dėl apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo kreiptis į 208 kab. tel. (8 37) 30 31 87 arba 204 kab., tel. (8 37) 30 30 04.

Licencijavimo skyrius dirba: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka  nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS GAUTI

           Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (B ir C kategorijos (Įstatymo 5 str. 1-4 p. nurodytus ginklus)), Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriui tiesiogiai arba per policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) pateikia:

prašymą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme turite nurodyti kartu gyvenančių, vyresnių nei 14 metų asmenų asmens kodus.

medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a) (pas savo šeimos gydytoją), kad nesergate liga (-omis), neturite fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių Jus negalite įsigyti ir turėti ginklo, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Medicininio patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu, gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko asmeniniu spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

medžiotojo bilietą (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus medžioklei);

dokumentus, patvirtinančius priklausymą šaudymo sporto organizacijai (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui);

dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus profesinei veiklai);

vieną fotonuotrauką 3x4, jei jos nėra Policijos informacinėje sistemoje;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, jei kreipiamasi tiesiogiai).

         Sprendimas dėl leidimo išdavimo (neišdavimo) bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

         Jei priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo Jus tiesiogiai ar per PEPS turite pateikti:

egzamino išlaikymo pažymėjimą (egzaminą privalote išlaikyti pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą), o jeigu esate (buvote) specialaus statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnas, vietoj pažymėjimo turite pateikti pažymą (raštą), patvirtinančią, kad esate specialaus statuso subjektų nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo). Pažymoje (rašte) turi būti nurodyta, ar buvote specialaus statuso subjekto pareigūnas (tik asmenims, norintiems įsigyti šaunamuosius ginklus savigynai).

įsirengti būste arba kitose vietose, turinčiose aiškiai apibrėžtas ribas tinkamas sąlygas ginklui laikyti (prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar minėto standarto S1 ar S2 klasėms keliamus reikalavimus, arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų ir kuri užrakinta patikima vidine plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti). Sąlygas jiems laikyti patikrina prevencijos padalinio pareigūnas (nuovados apylinkės inspektorius), atlikęs patikrinimą, duomenis apie atliktą patikrinimą įkelia į LVP. Jus su prašymu turite kreiptis į savo teritorinį policijos komisariatą (policijos nuovadą).  

įmokos mokėjimo kvitus, patvirtinančius, kad yra sumokėtos LRV nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestis:

14 € už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SEB bankas“ sąsk. Nr. LT 057044060007887175, banko kodas 70440, AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

     Taip pat galima sumokėti:

AB “Lietuvos paštas” pašto skyriuose;

per UAB “EVP” internet portal www.mokejimai.lt;

UAB “Perlo paslaugos” terminaluose;

UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

0,46 € už Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440.

        Atsiimdami leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, jei pateikėte dokumentus per PEPS privalote pateikti jų originalus.

Laminuotas leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir galioja 5 metus. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų. 

I N F O R M A C I J A

PAGEIDAUJANTYS GAUTI NETERMINUOTĄ LEIDIMĄ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS

                           Jūs turite pateikti (Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriui tiesiogiai arba per PEPS):

1. prašymą išduoti neterminuotą leidimą (pildo LS specialistai);
2. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos (Giedraičių g. 8). Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo (
S. Dariaus ir S. Girėno g. 48). Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Sprendimas dėl neterminuoto leidimo išdavimo (neišdavimo) bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Jei priimtas sprendimas išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo Jus turite sumokėti valstybės rinkliavą ir pateikti mokėjimo kvitus.

RINKLIAVA UŽ NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS)

GINKLUS IŠDAVIMĄ:

- įmokos mokėjimo kvitas, patvirtinantis, kad yra sumokėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestis :

   -0,46 Euro Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas) Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“ banke, banko kodas 70440.

             -14 Euro už neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

Laminuotas leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas

GINKLŲ NAUDOTOJAS

          Asmuo jam priklausantį ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui (toliau – naudotojas), turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar nešiotis ginklą naudotojas gali tik nustatyta tvarka gavęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

          Ginklo savininkas, pageidaujantis perleisti nuolat naudoti ginklą naudotojui, turi kreiptis su rašytiniu prašymu į gyvenamosios vietos teritorinę policijos įstaigą ar per PEPS dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo naudotojui, nurodydamas naudotojo asmens kodą, vardą, pavardę, kuriuos turimus ginklus perleidžia naudoti, bei pateikti (naudotojo):

 – medicininio patikrinimo išvadą (Forma Nr.049/a) (pas savo šeimos gydytoją), kad nesergate liga (-omis), neturite fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių Jus negalite įsigyti ir turėti ginklo, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Medicininio patikrinimo išvada (Forma Nr.049/a) turi būti patvirtinta gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

– medžiotojo bilietą (jei suteikiama teisė naudoti medžioklinius ginklus);

– dokumentus, patvirtinančius priklausymą šaudymo sporto organizacijai (jei suteikiama teisė nuolat naudoti sportinius ginklus);

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

– kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

                   Jūs turite pateikti: 

įmokos mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestis :

   -0,46 Euro už Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas) Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“ banke, banko kodas 70440.

             - 14 Euro už neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą naudotojui ar leidimą laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

     PASTABA. KIEKVIENAM GINKLUI YRA IŠDUODAMAS GINKLO PAŽYMĖJIMAS, JEI PAGEIDAUJATE, KAD PAŽYMĖJIMAS BŪTŲ UŽLAMINUOTAS MOKATE PO -0,46 Euro už KIEKVIENĄ GINKLO PAŽYMĖJIMĄ Į Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440. 

I N F O R M A C I J A

 DĖL NAUJO PAVYZDŽIO LEIDIMO LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMO

           Asmenys pageidaujantys gauti naujo pavyzdžio leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privalo organizuoti patikrinimą, kad būste arba kitose vietose, turinčiose aiškiai apibrėžtas ribas, yra tinkamos sąlygos Jūsų ginklui (-ams) laikyti.

           Ginklą (-us) apžiūri, ar yra tinkamos sąlygos jiems laikyti patikrina ir duomenys apie atliktą patikrinimą įkelia į LVP prevencijos padalinio pareigūnas (nuovados apylinkės inspektorius). Jus su prašymu turite kreiptis į savo teritorinį policijos komisariatą (policijos nuovadą).

Jums pageidaujant, apie atliktą patikrinimą, bus išspausdinta ir išduota pažyma.

MOKESČIAI:

- 1,4 € už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus pakeitimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SEB bankas“ sąsk. Nr. LT 057044060007887175, banko kodas 70440, AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

           Taip pat galima sumokėti:

           AB “Lietuvos paštas” pašto skyriuose;

           per UAB “EVP” internet portal www.mokejimai.lt;

           UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

-0,46€  už Kauno apskr. VPK paslaugas
(laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440.

     PASTABA. KIEKVIENAM GINKLUI YRA IŠDUODAMAS GINKLO PAŽYMĖJIMAS, JEI PAGEIDAUJATE, KAD PAŽYMĖJIMAS BŪTŲ UŽLAMINUOTAS MOKATE PO 0,46 € už KIEKVIENĄ GINKLO PAŽYMĖJIMĄ Į Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440.

I N F O R M A C I J A

LEIDIMO LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PERREGISTRAVIMUI (PRATĘSIMUI) 

„Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių“ X skyriuje nurodytas leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas B ar C kategorijos ginklams:

 „Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos Jūs privalote perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai, kurioje registruotas ginklas (-ai) pateikti dokumentus (tiesiogiai arba per policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS)).“

             Turite pateikti prašymą (jei dokumentus siusite internetu t. y. per PEPS pildote prašymą ir pridedate žemiau išvardytus dokumentus):

Jūs turite pateikti:

medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a) (pas savo šeimos gydytoją), kad nesergate liga (-omis), neturite fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių Jus negalite įsigyti ir turėti ginklo, neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Medicininio patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu, gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko asmeniniu spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;

medžiotojo bilietą (turintiems ginklus medžioklei);

dokumentus, patvirtinančius priklausymą šaudymo sporto organizacijai (turintiems ginklus sportui);

dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (turintiems ginklus profesinei veiklai);

(Jei ankščiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų pateikti iš naujo nereikia)

leidimą laikyti (nešioti) ginklus;

vieną fotonuotrauką 3x4, jei jos nėra Policijos informacinėje sistemoje;

žinoti asmens kodus, kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 14 metų (duomenys reikalingi prašymo pildymui);

įmokos mokėjimo kvitus, patvirtinančius, kad yra sumokėtos LRV nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestis:

14 € už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SEB bankas“ sąsk. Nr. LT 057044060007887175, banko kodas 70440, AB „SWEDBANK“ sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

     Taip pat galima sumokėti:

AB “Lietuvos paštas” pašto skyriuose;

per UAB “EVP” internet portal www.mokejimai.lt;

UAB “Perlo paslaugos” terminaluose;

UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

0,46 € už Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440.

PASTABA. KIEKVIENAM GINKLUI YRA IŠDUODAMAS GINKLO PAŽYMĖJIMAS, JEI PAGEIDAUJATE, KAD PAŽYMĖJIMAS BŪTŲ UŽLAMINUOTAS MOKATE PO 0,46 € už KIEKVIENĄ GINKLO PAŽYMĖJIMĄ Į Kauno apskr. VPK paslaugas (laminavimas). Kauno apskr. VPK sąskaitos Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 416090, AB „SEB“, banko kodas 70440.

           Prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklą (-us) ginklus apžiūri ir sąlygas jiems laikyti patikrina prevencijos padalinio pareigūnas (nuovados apylinkės inspektorius), atlikęs patikrinimą, duomenis apie atliktą patikrinimą įkelia į LVP. Jus su prašymu turite kreiptis į savo teritorinį policijos komisariatą (policijos nuovadą). Jums pageidaujant, apie atliktą patikrinimą, bus išspausdinta ir išduota pažyma.

           Prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklą (-us) turite išbandyti (identifikuoti) (tik trumpuosius šaunamuosius ginklus), jei nuo išbandymo nėra praėję 1 metai, pakartotinis išbandymas neatliekamas.

 (Ginklo išbandymas atliekamas trečiadienį 9.00 val. – 10.30 val., ketvirtadienį 15.00 val. – 16 val. Chemijos 4B kab. Nr. 116, išbandymui reikalingi šoviniai (pistoletui – 3 vnt., revolveriui – 5 vnt., kvitas 14 € „Ginklo išbandymas“ Kauno apskr. VPK sąskaita Nr. LT57 7044 0600 0782 2219, įmokos kodas 415950 AB „SEB“, banko kodas 70440);

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimo kodekso 195 straipsnis už šaunamojo ginklo registravimo terminų pažeidimą numato įspėjimą arba piniginę baudą; „Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo“ 40 straipsnio 2 dalis numato leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklus panaikinimą, kai asmuo, turintis leidimą, laiku be svarbių priežasčių jo nepratęsia ir dėl to gavęs policijos įstaigos įspėjimą į jį nereaguoja.

   Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikti visi išvardyti dokumentai.

Visą informaciją galima rasti internetiniame tinklalapyje: www.kaunas.policija.lt

I N F O R M A C I J A

DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI GAUTI

     Fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvežti, išvežti ar vežti tranzitu ginklus ir gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus, pateikia:

-prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso (jei asmuo jį turi) numeriai, fizinio asmens vardas, pavardė, jei yra, - asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso (jei asmuo jį turi) numeriai, ginklų vežimo tikslas, įgalioto paimti leidimą įvežti (išvežti) ginklus fizinio asmens vardas, pavardė, jei yra, - asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, muitinės postas (-ai), per kurį (-iuos) numatoma įvežti (išvežti) ginklus, įvežamų ar (ir) išvežamų ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys, šaudmenų tipas ir kiekis.

   Kartu su prašymu pateikiami:

1. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Kompetentingų institucijų išduoti leidimai įsigyti ginklus ir (ar) užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduoti leidimai įvežti ginklus (tik ginklų išvežimo iš LR atveju) ir jų kopijas. Reikalavimai netaikomi laikinojo išvežimo iš LR atveju;

3. Dokumentai, patvirtinantys, ginklų vežimo tikslą;

4. Europos Sąjungos valstybės narės, į kurią fizinis ar juridinis asmuo veža ginklus, leidimas įvežti ginklus ir (ar) jo kopiją (kai ne ES fizinis ar juridinis asmuo veža ginklus į ES valstybę narę).

5. 14 € rinkliava už leidimo išdavimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos: įmokos kodas 5744 AB „SWEDBANK“sąsk. Nr. LT 247300010112394300, banko kodas 73000; Nordea Bank Finland Plc sąsk. Nr. LT122140030002680220, banko kodas 21400; Danske Bank A/S Lietuvos fil. sąsk. Nr. LT747400000008723870, banko kodas 74000; AB“Šiaulių bankas“ sąsk. Nr. LT 327180000000141038, banko kodas 71800; UAB „Medicinos bankas“ sąsk. Nr. LT 427230000000120025, banko kodas 72300.

UAB “Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX.

            Europos fizinis ar Europos juridinis arba juridinis asmuo, norintis gauti

leidimą vežti ginklus pateikia:

-prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso (jei asmuo jį turi) numeriai, fizinio asmens vardas, pavardė, jei yra, - asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso (jei asmuo jį turi) numeriai arba ginklų vežimo tikslas, įgalioto paimti leidimą vežti ginklus fizinio asmens vardas, pavardė, jei yra, - asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, adresas, kuriuo turi būti nuvežti ginklai, vežamų ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys, šaudmenų tipas ir kiekis.

   Kartu su prašymu pateikiami:

1. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;