PIRMOSIOS ŠAUDYMO VARŽYBOS NAUJOJE ŠAUDYKLOJE

2015-06-25

DĖMESIO!

 

LIEPOS 11 DIENĄ  DAUKŠIŲ  ŠAUDYKLOJE VYKS  STENDINIO  ŠAUDYMO „Į  LĖKŠTELES‘  VARŽYBOS.

NUOSTATAI:

Dalyvių registracija    8,30 val.

Varžybų pradžia         9,30  val.

DALYVAVIMAS

                      Dalyvauti gali medžiotojai, duomenis medžiotojų sąvadai pateikę Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijoje. Duomenis medžiotojų sąvadai pateikę ne Kėdainių rajono MŽD moka  5 eu  startinį varžybų mokestį vienam šauliui.  Komandą sudaro vieno medžiotojų klubo (būrelio)  5 šauliai - medžiotojai. Rezultatai užskaitomi penkių šaulių.

                      Būreliams bei klubams nepriklausantys medžiotojai gali jungtis į atskirą komandą. Varžybų metu komandos sudėties keisti negalima.

                      Stendinio šaudymo varžybos organizuojamos tikslu:

suburti rajono medžiotojus, jų šeimų narius, išaiškinti geriausius šaulius, suteikti galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius juos pritaikant medžioklėje, išaiškinti taikliausiai šaudančius šaulius klubuose (būreliuose),  išaiškinti taikliausias komandas.

       ŠAUDYMO TVARKA

Šaudoma komandomis burtų keliu nustatyta tvarka. Vienam šauliui 22 šūviai.

Taikiniai paleidžiami pavieniui arba po du iš dviejų mašinėlių – paleidėjų, esančių skirtingose pusėse. Aikštelėje puslankiu yra 7 šaulių vietos iš kurių vyksta šaudymas. Pataikymas į taikinį užskaitomas 1 tašku. Į vieną lėkštelę galimi du šūviai. Maksimalus taškų skaičius  - 22.  Dvigubas trap – vienu metu šaudymas į taikinių porą (doblet).

FINALAS

10 geriausiai šaudžiusių šaulių šauna dar po  22 šūvius  I, II ir III – čiai vietoms nustatyti. Prieš tai surinkti taškai užskaitomi. Užregistravus rezultatus protokole ir jame pasirašius, šaudžiusiems medžiotojams bei teisėjams – pretenzijos dėl rezultatų nebepriimamos. Dalyvaudami varžybose vienos šeimos nariai gali šaudyti tuo pačiu medžiokliniu ginklu. Esant vienodam rezultatui – įšaudoma iki pirmo nepataikymo.

APDOVANOJAMAI

Komandos užėmusios  I, II, III vietas apdovanojamos  atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais ir taurėmis. Komandų geriausi šauliai apdovanojami asmeninėmis dovanomis. Prizines vietas iškovoję individualūs šauliai, apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei asmeninėmis dovanomis.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

1.      Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

2.      Šaunamieji ginklai į aikštelę įsinešami tik tam skirtuose dėkluose.

3.      Bet kokie veiksmai su ginklu atliekami gavus teisėjo nurodymus ir komandas.

4.      Šaudymo aikštelėje šautuvo vamzdžiai gali būti nukreipti tik į taikinį arba šaudymo kryptimi aukštyn ar žemyn.

5.      Žiūrovai bei kiti varžybų dalyviai, kurie tuo metu nedalyvauja šaudyme, gali būti tik už šaulius skiriančios juostos.

6.      Atsakingas už saugaus elgesio reikalavimus varžybų metu -  Lionius Stanevičius.

7.      Atsakingas už šaudyklos įrengimų techninę būklę treniruočių ir varžybų metu – Viktoras Stanevičius.

Dalyviai diskvalifikuojami jei: nesilaiko saugaus elgesio taisyklių reikalavimų, yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų, kitaip trukdo varžybų eigą.

TEISĖJAI: Varžybų vyr. teisėjas  Lionius Stanevičius.