VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2015-03-23

2015 METŲ BALANDŽIO 24 DIENĄ 16 VALANDĄ RIMO JUNČIAUS SODYBOJE, ADRESAS KĖDAINIŲ RAJONAS, DAUKŠIŲ KAIMAS, VYKS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DIENOTVARKĖ:

Valdybos pirmininko ataskaita už 2011-2014 metus

Valdybos pirmininko ataskaitos tvirtinimas

Revizijos komisijos ataskaita už 2011-2014 metus

Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas

Delegatų pasisakymai

Valdybos narių rinkimas

Revizijos komisijos rinkimas

Valdybos pirmininko rinkimas

Draugijos veiklos programos pristatymas 2015-2020 metams

Draugijos veiklos programos tvirtinimas

Nutarimo tvirtinimas