STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBOS

2013-09-13

Patvirtinta:

 Kėdainių rajono MŽD valdybos

                                                                                                          2013- 08-30 d.

 

KĖDAINIŲ RAJONO  MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJA

STENDINIO ŠAUDYMO VARŽYBŲ „Į BĖGANTĮ ŠERNĄ“

 

NUOSTATAI

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

                      Šaudykla Kėdainių raj. Trakų km.

2013m rugsėjo  21 d.

Dalyvių registracija nuo 8,30 val.

Varžybų pradžia 10 val.

 

DALYVAVIMAS

                      Dalyvauti gali medžiotojai duomenis medžiotojų sąvadai pateikę Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijoje. Šaulių skaičius komandoje neribojamas. Komandą sudaro vieno medžiotojų klubo(būrelio) medžiotojai. Komandai rezultatai užskaitomi penkių geriausiai šaudžiusių medžiotojų.

                 Būreliams bei klubams nepriklausantys medžiotojai gali jungtis į atskirą komandą. Varžybų metu komandos sudėties keisti negalima.

                 Šauliai pateikę duomenis sąvadai ne  Kėdainių rajono MŽD gali dalyvauti varžybose sumokėję 50 litų startinį mokestį.

                 Stendinio šaudymo varžybos organizuojamos tikslu:

·        suburti rajono medžiotojus, jų šeimų narius,

·         išaiškinti geriausius šaulius,

·        suteikti galimybę medžiotojams kelti šaudymo įgūdžius juos pritaikant medžioklėje.,

·        išaiškinti taikliausius šaudančių šaulių klubuose (būreliuose) komandas

·        išaiškinti taikliausius klubų (būrelių) šaulius,

 

VARŽYBŲ PROGRAMA

Šaudoma komandomis burtų nustatyta tvarka, lygiavamzdžiais šautuvais, kulkomis po 10 šūvių. Du pirmieji šūviai parodomi. Šaudymo laikas neribojamas. Šaulys šautuvą prisideda po komandos „DUOK“. Šaudant negalima remtis į stalą. Baigus šaudyti suvedami komandos rezultatai. Užregistravus rezultatus protokole ir jame pasirašius šauliui, bei teisėjams – pretenzijos dėl rezultatų nepriimamos.

Šauliai varžybose šaudo savo asmeniniais lygiavamzdžiais šautuvais, kuriems jų vardu išduotas leidimas naudoti šiuos ginklus.

Dalyvaudami varžybose vienos šeimos nariai gali šaudyti tuo pačiu medžiokliniu ginklu. Varžybų metu negalima naudoti įvairius taikiklius, optikas, kalimatorius.

 

1.     Rezultatų išaiškinimas

                      Komandos užėmusios I, II, III vietas apdovanojamos  atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais ir taurėmis.

                 Komandų geriausi šauliai apdovanojami diplomais ir asmeninėmis dovanomis.

                 Prizines vietas iškovoję individualūs šauliai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei asmeninėmis dovanomis.

                 Varžybose dalyvaujančių moterų rezultatai vedami atskirai - individualiai. Apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei asmeninėmis dovanomis.

 

                 Rezultatai šaulių, kurių amžius virš 60 metų, vedami atskirai individualiai. Apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei asmeninėmis dovanomis.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

1.     Šaudymo aikštelėje gali būti tik šauliai ir teisėjai.

2.     Šaunamieji ginklai į aikštelę įsinešami tik tam skirtuose dėkluose.

3.     Šaudymo aikštelėje šautuvo vamzdžiai gali būti nukreipti tik į taikinį arba šaudymo kryptimi aukštyn ar žemyn.

4.      Žiūrovai bei kiti varžybų dalyviai, kurie tuo metu nedalyvauja šaudyme, gali būti tik už šaulius skiriančios juostos.

Dalyviai diskvalifikuojami jei:

·        nesilaiko saugaus elgesio taisyklių reikalavimų;

·        yra apsvaigę nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų;

·        kitaip trukdo varžybų eigą.

TEISĖJAI

Varžybų teisėjai – praėjusio etapo geriausių šaulių dešimtukas.

SAUGUS ELGESYS

Atsakingas už saugaus elgesio reikalavimus varžybų metu Lionius Stanevičius.

                

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS

                       Kėdainių  rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdyba.

                 Telefonas 8-686-93614  Birutė Morkūnienė

                                       8-682-33011  Lionius Stanevičius